/ Allmänt / Skapa /

Kaskader av färg

Ett myller av liv.
Färg, form i en rörelse.
Lek möter allvar.
 
Det är så lätt att fastna i allt som skapar oro just nu. Det som finns nära och det som finns långt borta. Lätt att känna maktlöshet inför de stora frågorna och de alltför få svaren. Därför tror jag att det är viktigare än någonsin att söka efter glädjen och kreativiteten i det lekfulla. I skapandet, dansen, musiken, hantverket - ja all former av kreativa språk. 
 
Det hjälper i alla fall mig att vara rotad i det som är och att bearbeta det som sker omkring mig. Barn har alltid vetat, omedvetet, hur viktigt det är att leka. Egentligen vet vi vuxna också det. Men tillåter oss att glömma.
 
När det är grått behöver jag ljus och kaskader av färger. När kroppen känns tung behöver jag farten i rörelsen. När tanken står stilla, eller tvärtom far som pingisbollar i huvudet, behövs ron i händernas arbete. Den form av arbete som kommer ur händernas kunskap och minne.
 
/Elisabet :)
 
Leken är ett av mina återkommande teman. Här hittar du fler tankar kring lekens roll:
Lek mer! Blir vi gamla för att vi slutar leka?
Leken är grundspråket
Behovet av många språk Kreativitet och lek
Blogg / Mor och dotter blogg / kreativitet / lek / lekplatser / språk bortom orden