/ Allmänt / Vardagsprat /

Våga känna tillit i det osäkra

När livet känns osäkert och vi inte riktigt känner igen oss i det som sker, är det desto viktigare att vila i tillit. Tillit till den kraft som finns i livet självt. Tillit till människor omkring oss och de sammanhang vi finns i. En tilltro till att det alltid finns en väg vidare, också då vi ännu inte har hittat den.
 
Vi lever i ett samhälle där vi hela tiden uppmanas att välja och där vi många gånger luras att tro att allt hänger på att vi väljer rätt nu, som om det bara finns ett rätt val. Men ett sådant sätt att se på livet riskerar att hämma oss att söka de där vägarna vi ännu inte visste fanns. 
 
Idag känns det på många sätt som om världen är ur led. Stora frågor om klimat, konflikter och mäninskor på flykt - har helt plötsligt trängts åt sidan, när också vi som lever i annars priviligierade delar av vår värld blir en del av skeendet. Vi är inte längre bara åskådare. Mycket händer på kort tid som skapar en enorm osäkerhet.  Vi kan inte längre välja. Vi finns mitt uppe i något. Men också i det osäkra finns det möjligheter och hur vi förhåller oss till livet och det vi möter är alltid vårt eget val. Kanske är det som sker just nu en möjlighet för oss alla att i ett större perspektiv hitta nya vägar vidare. Jag vill tro det. Men jag tror också att det är ett arbete vi behöver göra tillsammans. I tillit och med nyfikenhet.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Tillsammans / när livet känns osäkert / tillit