/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Fysisk distans - inte social

Hur vi använder orden är viktigt. Idag blev jag uppmärksammad på en artikel i Läkartidningen den 27 april. som lyfter fram hur vi bör prata om den distansering som vi nu alla uppmanas att respektera. Där betonas att det som efterfrågas är just fysisk distans och inte social sådan. Tvärtom är de sociala kontakterna extra viktiga just nu, då den isolering som uppstår nu leder till ökad ensamhet. En ensamhet som i sig påverkar vår hälsa, både den mentala och somatiska.
 
Risken med att använda begreppet "social distans" är att det ger fel associationer. Vid WHO:s presskonferens 20 mars meddelade Maria Van Kerkhove (infektionsepidemiolog) att WHO valt att använda begreppet fysisk distansering, med hänsyn till hur begreppet social distansering kan påverka den psykiska hälsan.
 
Läs gärna hela artikeln: Fysisk distansering - korrekt begrepp för att minska smittan.
 
Så låt oss alla hjälpas åt att hålla den fysiska distansen så länge det behövs och även använda just det begreppet. Men låt oss samtidigt bevara den sociala närheten genom att vara nära varandra emotionellt och stötta socialt!

/Elisabet :)

Blogg / Fysisk distans / Mor och dotter blogg / begrepp / betydelsen av ord / covid-19 / ord
#1 / / Anonym:

Det var bra att bli uppmärksammad på detta! Det blir ju en stor skillnad i känslan beroende på vilka ord man använder. Tack för detta, det tar jag med mig i mitt språkbruk i vardagen framöver! /Msrie

Svar: Ja, ibland behöver vi hjälp på traven för att se (och höra) och bli uppmärksamma på vissa saker.

/Elisabet :)
Morochdotters