/ Allmänt / Vardagsprat /

Leva som att vi hör ihop

Trädet binder samman jorden med himlen.
Dess rötter sträcker sig djupt ner
för att söka näring och förankring.
Grenarna som bildar kronan sträcker sig
uppåt, utåt och omfamnar livet.
 
Trädet står där för sig själv,
men härbärgerar samtidigt en mängd insekter
och fåglar bygger bo i dess krona.
I skuggan därinunder vilar du och jag,
andas syret som hon ger.
 
Hur är det möjligt att inte se hur allt hör ihop? Se att vi alla är en del av samma skapelse och att vi alla är beroende av varandra? För mig blir den bilden av samhörighet en tröst. Vi är skapade för att leva i relation till varandra och ingen behöver bära allt själv. Det är en tröst och det är samtidigt en uppfodran till mig och oss alla, att också leva så. Leva som att vi hör ihop. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / tankar om livet / tillsammanshet