/ Allmänt / Vardagsprat /

Samhället - det är vi

Mina tankar fortsätter att gå efter dödsmisshandeln igår. Vilket samhälle vill vi se? Hur vill vi leva tillsammans, egentligen? Frågan om ansvar är viktig och insikten att vi alla är delaktiga i vad som sker. Det gäller både våld, utanförskap, resursfördelning. Det handlar om allt det vi har gemensamt, vård, skola, natur, infrastruktur. Det rör våra värderingar, vår människosyn och syn på vad samhället är och bör vara.
 
Vår värld har å ena sidan blivit alltmer global. Det som sker i en del av världen påverkar snabbt också andra. Samtidigt är det alltfler som lyfter det lokala perspektivet och jag tror det är helt rätt! Initiativen kan se olika ut, men det som för människor tillsammans ger ringar på vattnet. Jag tänker på odlingsrörelsen, med stadsodlingar som dyker upp på alla möjliga håll. Omställningsrörelsen som lyfter både miljöfrågor men också annat som berör en hållbar livsstil med frågor kring tid och relationer. Jag tänker på alla ideella organisationer där människor på olika sätt bidrar med sin tid och sitt kunnande för att skapa något meningsfullt. Allt ifrån läxläsning, till en meningsfull fritid, till att stötta människor i marginalen. Det som händer i alla dessa sammanhang är at många inser att vi alla behöver varandra, på olika sätt. Den som kom med tanken om att hjälpa blir själv hjälpt, på ett plan som den kanske inte hade tänkt sig... Vi får vara med och ge något, men får samtidigt mycket tillbaka.
 
Också de stora globala frågorna behöver perspektivet av ett jag och ett du, ett vi, En vilja och längtan efter att tillsammans skapa den värld vi vill leva i. Jag vet att det låter som en utopi. Jag vet att mycket händer när människor får makt, pengar och positioner. Men jag vill tro att det är möjligt! Samhället är inte någon okänd storhet. Samhället är vi som lever i det. Vi behöver säga nej till våld och visa på alternativ. Vi behöver visa oss för varandra, bli ett jag och ett du, ett vi. En okänd är så mycket lättare att kränka eller att slå ner, Det är betydligt svårare när den som står mitt emot mig har ett namn och ett välkänt ansikte.
 
/Elisabet :)
Blogg / Morochdotters / förändring / okänd / samhälle