/ Allmänt / Vardagsprat /

Växtutrymme

Hos de flesta av oss finns det gott om växtutrymme.
Du har mer att ta av livet - och säkert också mer att ge.
Patricia Tudor-Sandahl
I boken: Din egen väg
 
Något av det finnas vi kan ge till varandra är utrymme att växa. Utrymme att pröva sina vingar. Utrymme att provtänka högt. Få pröva orden - och handlingarna. Se om de håller - eller om det är bättre att byta riktning. Både barn och vuxna behöver utrymme för att växa. Vi blir aldrig färdiga - och det är som det ska, som Tranströmer uttrycker det i en av sina mest älskade dikter. Ju mer vi får upptäcka, både inåt och utåt, desto större blir vår värld.
 
Det är fantastiskt att få uppleva att andra skapar utrymme för att jag ska få växa och mogna. Att få ta rygg på en annan ledare, för att själv lära sig ledarskap, ger ofta mycket mer än att bara gå kurser och utbildningar. Både delarna behövs. Att i sitt yrke få en mentor och/eller en bra handledare, kan göra arbetet både lättare men också mer spännande.
 
Men faktum är att ett sätt att växa också är att skapa utrymme för andras växt. Som ledare eller mentor, får du också nya insikter i mötet med dem du leder och inspirerar. Du lär dig mer om både dig själv och det område du redan vet mycket om. Du lär dig genom att se på dig själv och det du gör med andra ögon. Att den ene får utrymme att växa behöver inte betyda att den andre får mindre plats. Tvärtom. Goda växtplatser ger utrymme för mångas växt.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / ledarskap / livskunskap / mentorskap / växtplats / växtutrymme