/ Allmänt / Vardagsprat /

Stora rubriker


Idag fylls de stora dagstidningarna och nyhetsrapporteringarna om beskrivningar av den man som körde lastbilen på Drottninggatan den 7 april förra året. Idag påbörjas rättegången. Självklart väcker det tankar hos många av oss. Tankar om utsatthet, sårbarhet, ondska, skräck - men också om demokrati, kärlek, omsorg, respekt och mänskliga rättigheter.
 
Det var många som fick en förändrad livssituation efter det som hände. Många som för alltid kommer att bära med sig den dagen som ett sår och ett ärr i sin själ. Många som sörjer den och det som de mist. Men vi är också många som bär med oss bilderna och erfarenheterna av alla hjälpande händer den dagen. Alla mönniskor som såg varandra och på bästa sätt försökte hjälpa och stötta varandra. Och vi är många som kommer att minnas de hav av blommor som smyckade Drottninggatan dagarna och veckorna efter dådet. 
 
Livet är skört. Vi vet det. Men vi vet också att livet är starkt och att band mellan människor är starka. Vi har alla ett ansvar för det samhälle vi lever i. Ett ansvar att vara delaktiga, att inte blunda för det som sker. Ett ansvar att lyfta och stötta de positiva krafter som finns och att motarbeta de desutruktiva krafterna. Ett ansvar att arbeta för inkludering, för alla människors lika värde. 
 
Idag fylls tidningarna av stora rubriker. Låt oss fylla på med de små. De där rubrikerna och berättelserna som talar om mellanmänskliga relationer och värdefulla möten i vardagen. Möten där vi berör varandra på riktigt.
 
/Elisabet :)
Alla människors lika värde / Blogg / Mor och dotter blogg / Stockholm / attentat / medmänsklighet