/ Allmänt / Boktips /

Ett språk när orden inte räcker

Jag har just läst en fantastisk bok av Lars Björklund, med titeln Det som ger hoppet liv, fem förutsättningar. En bok som talar om hoppets betydelse, när livet rämnar och inte blir som vi har tänkt oss. Lars Björklund har i många år arbetat som sjukhuspräst och föreläsare kring olika teman om barn och vuxna, i sorg och kris. Det är en liten, kort bok, med ett stort innehåll. I början av sommaren efterlyste jag en bok som en gärna vill skriva ner citat ifrån - detta är en sådan.
 
Första delen av boken skriver Björklund om sin syn på livet och människan och om begränsningen och det som kan ta ifrån en människa hoppet. Därefter följer fem kapitel om förutsättningar som är centrala för att hopp ska kunna växa fram på nytt: Verklighet, Trygghet, Omsorg, Tillåta känslor och Språk bortom orden.
 
Jag kan känna igen mycket av det han berättar om ur mitt eget privata liv, och i mötet med människor som jag har mött i samtal. Det känns att det han skriver bottnar i erfarenhet. Läsaren får följa med in i möten och samtal han haft med människor. Korta ögonblicksbilder, som skapar igenkänning. I anslutning till varje kapitel finns en dikt. De kan läsas fristående, men har förstås en koppling till hans berättelse. Dikterna, exemplen ur livet som han återger och texten som helhet, blir ett tydligt uttryck för det existentiella språk han lyfter fram vikten av. Kapitlet om trygghet avslutas med följande rader:
 
                        Det går att föreställa sig
                       att marken
                       håller dig
                       Det är inte du som tynger
                       det är jorden som bär
 
                      Det går att föreställa sig
                      att luften
                      sluter sig omkring dig
                      mjukt och varsamt
                      Det är inte du som tar plats
                      du får plats
 
                     Det går att föreställa sig
                     att ljuset gör dig synlig
                     Du behöver inte anstränga dig
                     du är
                     redan framme
 
                     Buren
                    Omsluten
                    Sedd
 
En bok som sätter ord på exstentiella frågor som vi alla möter i våra liv, både barn och vuxna. Frågor som barn använder leken för att bearbeta, men där vi vuxna ofta famlar. Det är inget svårt språk, tvärtom, men det kommer nära och berör våra känslor.
 
/Elisabet :)
Blogg / Det som ger hoppet liv / Lars Björklund / Mor och dotter blogg / Sorg / existentiell hälsa / existentiellt språk