/ Allmänt / Vardagsprat /

Nike och Sophia

Jag läser Stina Wollters bok Kring denna kropp, just nu. Den väcker många tankar. Det är ännu en bok jag skulle vilja samtala om med andra och jag skulle tro att det är vad Wollter själv skulle önska. Att hennes erfarenheter, förmedlade genom ord och bilder, får växa vidare hos oss som får ta del av dem.
 
I morse läste jag om hur Wollter skriver om Nike, stridsgudinnan, som naken, sårbar och stark. Tillit och rörelse är ett med hennes kropp. Nike föds på nytt överallt. En urkraft. Runt henne uppstår rum. Heliga rum som vidgar sig för dem som behöver vara där. Mina tankar går vidare till hur Sophia, visheten, beskrivs i Ordspråksboken i Bibeln. Sophia befinner sig i alla åldrar på en gång. Hon är barnet som leker intill världens skapare. Hon är medskaparen. Hon är den visa, äldre kvinnan, som samlat generationer av erfarenheter i sin egen kropp. Sophia står i gathörnen och ropar till människorna. Var är du människa? Hur lever du ditt liv? Har du gått vilse? Följ mig! Följ vishetens väg, inte dårskapens.
 
Och jag tänker på alla människor som förminskar sig själva och andra, istället för att blomma och ta sin plats. Det finns en plats för alla. När vi hittar den tar vi inte någon annans plats, utan skapar tvärtom utrymme för andra att hitta sina platser och sin blomning. Nike och Sophia, två kvinnliga bilder som berättar något viktigt om livet. I berättelserna om dem finns ett starkt bejakande av en trygg närvaro i form av kroppslighet, sinnlighet, kunskap och vishet. Det är befriande! 
 
/Elisabet :)
Blogg / Kring denna kropp / Mor och dotter blogg / Nike och Sophia / Stina Wollter / inspiration / läsning