/ Allmänt / Vardagsprat /

Vår berättelse förändras

Vår berättelse förändras ständigt. Minnet av verkliga händelser blandas med våra tolkningar av vad som hände. Ibland förskönar vi det vi varit med om, för att kunna stå ut med våra minnen. Andra gånger svartmålar vi dem för att stå ut med saknaden av det som varit. Lager läggs på lager och gamla minnen blandas med nya erfarenheter. Vi ser på det vi varit med om med andra ögon, med nya perspektiv. Ibland förlåtande, alltför ofta dömande.
 
Våra berättelser är sällan identiska med verkligheten, men är vårt eget sätt att försöka förstå och fånga den. Vår berättelse blir både ett sätt att bearbeta och att bevara det som skett i minnet. Låt oss inte glömma bort att vi fattade våra beslut utifrån det vi visste då. Ofta gör vi så gott vi kan, utifrån varje specifik situation. Eller hur?
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / minnen / skapa nya minnen