/ Allmänt / Vardagsprat /

Du äger din berättelse

Som en hantverkare
mejslar ut sin skulptur
formar livet oss
till dem vi är och blir
 
Vi föds med en personlighet
med egenskaper
och förmågor.
Men ingenting är givet.
 
Vi formas av dem och det vi möter.
Ändå glömmer vi ibland bort
att också vi, i vår tur,
påverkar dem vi möter.
 
Liksom att vi är medskapare
i våra egna livsberättelser.
Och att vår berättelse
alltid är vår egen.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / livsberättelser / tankar om livet