/ Allmänt / Vardagsprat /

Goda cirklar

Det är ändå spännande när något vi arbetat för "bara sker". När saker och ting faller på plats och den ena saken leder till den andre. När en kontakt leder vidare till en annan. Som ringar på vattnet.
 
Det går aldrig att förutsäga när något sådant ska hända. Men för att det ska ske behövs en rejäl dos av öppenhet för möjligheter. En lika stor dos tillit till processer. Och till det en dos envishet. 
 
Är det någon som känner igen sig?
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / processer / ringar på vattnet / tankar om livet