/ Allmänt / Vardagsprat /

Ser du mig?

Det lilla barnet älskar att leka tittut. Gömma sig och titta fram igen. Varje gång tittar barnet på den vuxnes reaktioner. Söker blicken och ansiktets miner. Är du kvar fast jag gömmer mig? Ser du mig? Väntar du på mig? Egentligen är det kanske samma lek de lite äldre leker i skapandet av varumärken. Sökandet efter omgivningens reaktioner. Längtan efter att bli sedd och bekräftad. Men insatsen har stegrats och kanske har oron därmed ökat. Det räcker inte med att veta sig vara sedd. Vi behöver också få veta att vi duger. Både i den andres och i våra egna ögon.

Tittutleken rör de mest existentiella frågorna i livet - vår längtan efter att bli sedd, älskad och att få känna sig tillhörig. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Existentiella frågor / Mor och dotter blogg / tankar om att vara människa