/ Allmänt / Vardagsprat /

Att dela med sig

Att i sin yrkesroll få chansen att dela med sig av sina erfarenheter är alltid lika betydelsefullt. De konkreta och nyfikna frågorna från den andre hjälper mig själv att se och formulera sådan kunskap som jag på många sätt tar för given. Saker jag gör för att jag av erfarenhet vet att de fungerar, men som kanske inte alltid självklart syns för någon utomstående. Detaljer som bildar en helhet. Ett bemötande som i grunden handlar om människosyn. Språket som inte förenklar mer än nödvändigt, utan istället utmanar människor att sträcka sig lite till och fundera några varv extra. Verktygen som skapar en grupp och bemötandet som inbjuder till enskilda samtal.
 
Det är bra och viktigt att nu och då få stanna upp och reflektera över sitt arbete. Det är värdefullt med någon som ställer ärliga och nyfikna frågor. Också frågor som ifrågasätter och utmanar. Någon som ber om förtydliganden och vill veta mer. Som inte nöjer sig med enkla och snabba svar. Någon som i sin tur gärna vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter. I delandet får båda parter alltid något med sig, både den som har till uppgift att lära ut och den som förväntas lära sig.
 
Idag fick jag avsluta arbetsdagen med ett samtal med en praktikant. Det kändes fint och bra och det gör mig tacksam. Det vi gör tillsammans är en annorlunda praktikperiod, då vi möts digitalt i stället för på plats. Det blir i sig en reflektion kring det vi alla står i just nu, där ingen av oss är expert. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Praktik / VFU / delande / handledare