/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Martin Luther King priset 2021

Tredje måndagen i januari firas Martin Luther King dagen runt om i världen. En dag för att uppmärksamma hans arbete och de värderingar han stod för. Kärnan i hans budskap var ickevåld, social rättvisa och fred. Martin Luther King kämpade, tillsammans med många andra, för jämlikhet och mot rasism, med en stark övertygelse om att fred och frihet för alla är möjligt, inte bara för några.
 
När vi ser oss om i vår värld idag är det tydligt att det är något vi måste fortsätta att arbeta för. Demokrati och jämlikhet är fortfarande inga självklarheter.
 
”Ickevåld är ett kraftfullt och rättfärdigt vapen. I själva verket är det ett unikt vapen i historien,
som skär utan att skada och stärker personen som använder det.”
 
”Jag tror att obeväpnad sanning och villkorslös kärlek kommer att få sista ordet i verkligheten."
 
Sedan 2005 delas ett pris ut till hans minne av organisationerna Equmeniakyrkan, Kristna fredsrödelsen och Sveriges Kristna råd. I kväll delas årets pris ut till projektet Goda grannar, på Södermalm i Stockholm. Ett samarbete mellan Svenska kyrkan på Södermalm, Stockholms moské och Islamic Relief.
 
Juryn skriver: Martin Luther King uppmuntrade oss att omvandla vår frustration över orättvisor till energi för att skapa den värld vi vill se. Goda grannars livskraftiga initiativ inspirerar oss alla att gå från ord till handling och främja den jordmån som demokratisk samvaro bygger på. Ett exempel på att bruka förstånd till rigorös planering för fred genom att i handling leva ordet ”tillsammans” och ”välkommen”. Priskommittén anser att projektet visar på en intensiv men lågmäld konstruktiv kraft som stärker medmänsklighet och minskar orättvisor i sann Martin Luther Kings anda.
 
/Elisabet :)
Blogg / Goda grannar / Martin Luther King priset / Mor och dotter blogg