/ Allmänt / Vardagsprat /

Glöm inte att andas!

När jag en period gick regelbundet hos sjukgymnast var det i träningssalen en fras som ständigt återkom: ”Glöm inte att andas!” Jag fick höra det och många andra fick samma uppmaning. Vi var alla så fokuserade på att göra rätt att andningen kom vid sidan av. Ändå visste vi allihop hur viktigt det är med helheten och att musklerna inte kan göra sitt jobb, om de inte får syre.

Vår andning, är en bild för ett sätt att leva. Vi andas in och vi andas ut. På samma sätt får vi ta emot och ge vidare av det vi har fått. Det handlar om våra förmågor och våra resurser. Ett förvaltarskap, på det personliga planet och det gemensamma.

I den splittrade värld vi lever i finns det så oerhört mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Mitt i allt detta kan det andliga livet lätt komma på undantag. Det är som att vi glömmer bort att andas. Men det andliga livet pågår ständigt. Guds ande rör sig hela tiden och Gud kan möta oss var som helst. Samtidigt jag tror att vi behöver platser där vi kan möta Gud och andra människor som också söker en tro. Platser där vi påminner varandra: ”Glöm inte att andas!”

Därför blir det också så svårt för många av oss nu, när många av våra vanliga mötesplatser inte längre finns tillgängliga. Under året som har gått har vi fått skapa nya platser. Många av dem har varit utomhus och det är fint på många sätt. Ändå längtar jag efter det som många av oss förut tog för självklart som gymmen, kulturlivet, kyrkorna och festerna.

Men tills de kan öppna igen får vi fortsätta uppmana varandra att andas. Andas ut vår oro och stress, andas in ny kraft och energi.

/Elisabet :)

Blogg / Mor och dotter blogg / andetag / existentiell hälsa