/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Vägval

Ni tar alltid den tråkiga och lätta vägen!
Lillasyster, i skogen på väg ned mot badplatsen på Möja
 
Som barn sökte jag gärna de krångligare vägarna. Klättrade gärna på de övergivna, stora cementrören intil den gamla cementfabriken, fantiserade kring träden i skogen som fick olika namn. Det var sagoträdet, sjumilaskogen och trollstenen... Nu är en del av det där borta - det är nog sant. Kanske väljer jag också bekvämare vägar på mina promenader. Men jag är inte säker på att jag alltid väljer de lättaste vägarna i livet. Ibland kanske, men inte alltid.
 
 Vägen är viktig för mig. Jag tycker om att resa, tycker om att färdas på för mig nya vägar och känna nyfikenheten inför vad som väntar bakom nästa vägkrök. Vägen är för mig också en symbol för livet och tron. Jag tänker ofta på livet som en resa. En resa där vi gör olika erfarenheter, bra och dåliga. En resa där vi bitvis slår följe med varandra och blir medvandrare. Andra delar av resan behöver jag göra på egen hand. Nu och då finns där rastplatser att stanna till vid. Källor där vi kan hämta kraft och inspiration.
 
 Livets väg är sällan rak. Tvärtom slingrar den sig ofta fram och tar ibland helt oväntade riktningar. Somligt av det sker för att vi själva gör våra val. Annat inträffar på vägen. Ibland kan det som från början såg ut som ett misstag, bli helt rätt. Andra gånger kan den väg jag valt av stark övetygelse om att det är rätt, visa sig leda mig fel. Men också när det blir fel, kan det bli till en erfarenhet som hjälper oss att växa.
 
Vad tror du att livet går ut på annat än att bli vis?
Vis blir man kanske främst genom sina misslyckanden.
Hector Dominguez, präst
 
Men vårt vägval kan också bli helt fel. Dominkansystern Sofie berättar i sin bok "Stairway to heaven" om sin andliga resa. (Citatet ovan är hämtat därifrån.) Hon skriver:
 
En enda grad av felinställning på en kompass kan i längden,
om man inte går tillbaka och justerar,
leda till att man hamnar totalt vilse.
 
Syster Sofie
 
Det finns en klar poäng att söka sig medvandrare på vägen, som kan hjälpa oss att hålla rätt riktning.
 
(Bilderna ovan är alla från skogsvägen ned till Möjas badplats, tagna i söndags.)
/Elisabet :)
 
Kommentarer (0)
Blogg / Hector Dominguez / Mor och dotter blogg / Möja / Syster Sofie / citat