/ Allmänt / Vardagsprat /

Vem sätter normen?

If you are always trying to be normal
you will never know
how amazing you can be.
Maya Angelou 
 
Vad innebär det att vara "normal"? Vad är sjukt och vad är friskt? Vem sätter gränserna och normen? Jag möter alltför många unga människor idag som väljer att vara tysta. Som inte vill sticka ut eller påkalla någons uppmärksamhet. Unga människor som väljer att inte uttrycka sin åsikt, eftersom de då får höra att den inte är korrekt. Det är unga människor som har sökt sig till alternativa miljöer, för att de sympatiserar med det fria tänkandet, men som möts av en annan ofrihet. En ofrihet som är minst lika bindande och minst lika hård.
 
Och jag tänker att vi måste prata om det här. Prata om och i praktiken visa att ingen får hämma någon annan människa, genom att placera någon i ett fack, oavsett vilken grupp som representeras. Vi måste börja prata om vad verklig respekt betyder och hur vi kan hjälpa varandra att blomma. Hjälpa varandra att upptäcka hur fantastiska vi faktiskt är. Vi måste prata om och aktivt arbeta för att skapa platser för goda samtal. Platser där det är okej att provtänka och att söka formuleringar. Platser för att söka sin identitet och sitt språk. Platser för en ömsesidig respekt. Platser där det är okej att vara hur "normal" som helst, likaväl som att ha ett helt eget uttryck. Platser där vi möts, trots olika tro eller icketro. Platser där vi möts - som människor.
 
/Elisabet :)
Bilden är ett foto taget på gatan i Stockholm och har ingen direkt anknytning till det jag skriver om, utöver att det handlar om unga människor.
Kommentarer (1)
Blogg / Mor och dotter blogg / människosyn / normer / normkritik