/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Plantera träd

Om en världen skulle gå under i morgon,
skulla jag idag plantera mitt äppelträd.
Martin Luther
 
 
Nu är det äppeltid och igår när jag promenerade förbi villaträdgårdarna och såg frukten tänkte jag på orden om att plantera äppelträd, oavsett vad som händer i morgon. Jag kände hopp, när jag tänkte på dem. Det pratas mycket om miljö och klimat just nu, med rätta. Och det är lätt att känna hopplöshet inför hur världens ledare hanterar frågan. En av de lösningar som forskare pratar om är just att plantera träd och att bevara skog i större utsträckning än vad som sker nu. Träden binder koldioxid. 
 
Tanken att plantera träd känns för mig hoppfullt också utifrån perspektivet av oegennytta. Om jag planterar ett äppelträd idag är det inte säkert att det är jag som får de stora skördarna. Det blir en gåva till kommande generationer. Vår värld, och vi själva som individer, skulle må bra av att lyfta blicken och tänka mer bortanför våra egna behov och önskemål. Genom att tänka i ett större perspektiv blir ofta konsekvensen att också vi själva får det bättre, även om vårt sätt att leva kanske förändras. Jag tror inte att ensam är stark. Vi behöver varandra.
 
/Elisabet :)
 
Kommentarer (0)
Blogg / Martin Luther / Mor och dotter blogg / hopp / klimat / miljö / Äppelträd