/ Allmänt / Boktips /

En bok om makt och maktmissbruk

Ofta brukar jag tipsa om skönlitterära böcker. Det här är mer av en fackbok, men har ett lättillgängligt språk. Den gör sitt avstamp i skärningspunkten mellan teologi och psykoterapi, men krävernte den bakgrundskunskapen för att ha glädje av boken.  Fräls oss från ondo, om makt och maktmissbruk är skriven av Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping och Helen Västerberg, legitimerad psykoterapeut som arbetar i Stockholm.
 
Författarna skriver om maktmänniskor, vad som kännetecknar dem och hur de påverkar människor omkring sig. De ger konkreta exempel ur sin egen erfarenhet av att jobba med människor som blivit utsatta, men också utifrån mötet med maktmänniskor. Det som gör boken speciell är att de skriver från ett inomkyrkligt perspektiv. Jag uppskattar alltid när det ges konkreta exempel av autentiska fall. Här är dessa ofta hämtade från kyrkliga miljöer (främst från svensk frikyrka) och från berättelser i Bibeln. Men de hänvisar även till skönlitteratur och händelser i närtid som är välkända för många.
 
Maktmänniskor finns överallt, men i vissa sammanhang kan konsekvenserna av deras närvaro göra mer skada än i andra. I Sverige har vi en stark föreningskultur, där många engagerar sig ideellt. Det kan göra att uppmärksamheten blir mindre kring vilka personer som väljs till uppdragen. Det kanske helt enkelt inte finns så många som är villiga att lägga den tid som krävs. Men även inom en stor organisation kan en maktmänniska hitta sin plats. Den första tiden är det de positiva dragen som märks, av energi och framåtanda. Men då tiden går flyttas positionerna. I en kyrklig miljö finns ett andligt språk som kan missbrukas för att styra och manipulera människor. Inte minst när någon börjar tala i Guds namn. 
 
När en människa tar sin sårighet och sitt obegränsade bekräftelsebehov med sig in i ledarrollen,
då tenderar de sunda ordningarna att byta riktning. Istället för att ledaren finns till för de
människor man är satt att leda blir församlingen, medarbetarna eller innebandylaget till
för ledaren. Det blommar aldrig ut från en dag till en annan, utan det sker över tid.
Somliga ledare inleder på ett bra sätt och spårar ur under ledarskapets gång, men många
har sina låsningar och sin smärta med sig in i rollen. (Fräls oss från ondo, sidan 100.)
 
Maktmänniskan trivs i den narcissistiska kultur, som idag växer sig allt starkare. En kultur där individen och jaget får ett allt större fokus. Det förstärks av sociala media och den prestations- och  konsumtionshets vi lever i. Många gånger sker den här formen av maktutövning på ett subtilt sätt, vilket gör att det kan vara svårt att se och förstå vad som sker för den som finns i relationen, eller sammanhanget. Det behövs hjälp av en utomstående.
 
Författarnas förhoppning, som jag uppfattar den, är både att ge en större förståelse för hur en maktmänniska fungerar och hur det kommer sig att omgivningen inte reagerar i tid. Men också vilka långtgående konsekvenser en maktmänniskas agerande får för omgivningen. De lyfter också den svåra frågan om förlåtelse och om det finns någon väg tillbaka för en maktmänniska i en miljö där människor tagit skada.
 
En bok som är nyttig att läsa både för den som är en del av ett ledarskap och för den som finns bredvid. 
 
/Elisabet :)
Kommentarer (1)
Blogg / Boktips / Fredrik Lignell / Fräls oss från ondo - om makt och maktmissbruk / Helen Västberg / Mor och dotter blogg / maktmänniska