/ Allmänt / Vardagsprat /

Att se och bli sedd

En cykel som fått en ny roll att spela. Rödmålad står hon där och tronar på verandan, fylld av blomsterprakt. Och det gör mig glad! Inte bara för att det är ett vackert blickfång, utan framförallt för att det blir en berättelse om möjligheter och faktiskt också om hopp. Med rätt öga går det att hitta nya roller och funktioner, för den som behöver få byta plats. Kanske för att den har tjänat färdigt i den roll som varit. Kanske för att den finns på en plats där den inte kommer till sin rätt. 
 
Med rätt öga, kan det som varit trasigt bli lagat. Det som till synes varit dött, kan få nytt liv och nya möjligheter. Frön som legat i träda kan med hjälp av vatten, sol och omsorg börja blomma och bära frukt. Det kan handla om en cykel, men också om människor.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Se mig / att vara människa / hopp / möjligheter / relationer / sedd