/ Allmänt / Vardagsprat /

Vi måste alla göra vårt val

Almedalsvecka. Vi som inte är där möts av rapporter via media. Men det vi hör är långt ifrån allt. Runt om pågår en mängs små och stora samtal mellan människor. Jag hoppas innerligt att det är mer samtal än debatt. För samtalen behövs. Och jag hoppas att människor är beredda på att också lyssna till vad den andre har att säga. Att RFSL Ungdom har känt sig tvingade att ställa in sina aktviteter av rädsla för sin egen säkerhet, som det nu har rapporterats om, är säkert klokt men det är sorgligt att det ska behövas.
 
Det är valår i år och vårt samhälle känns på många sätt polariserat. Det finns starka krafter som vill skapa splittring. Krafter som förminskar människor och som inte tvekar att använda sig av hat som drivkraft och hot och våld som medel. Det skrämmer mig. Jag får en känsla av att många val i dag snarare styrs av rädsla, än av öppenhet och värme. En rädsla för det som är okänt och en rädsla för att våra tillgångar inte ska räcka till. Ändå är jag övertygad om att vårt samhälle mår bra av mångfald och att om vi hjälps åt, så räcker resurserna längre än om vi håller dem krampaktigt för oss själva. Låt oss värna kärleken, medmänskligheten och hoppet.
 
Att kunna hoppas är så viktigt. Att känna hopp både i mitt eget liv och hopp om en framtid för kommande generationer och vår jord. För att kunna ge hopp behöver vi känna hopp. För att kunna känna hopp behöver vi omge oss med hopp. Det vi omger oss med, påverkar mer än vi tror. Därför kan våra världsbilder se så olika ut, beroende på var vi söker information och vilka källor och människor, som vi tillåter påverka oss. För mig innebär det här två saker. Vi behöver välja platser som vi mår bra av att finnas i, för att hämta kraft och inspiration. Samtidigt behöver vi röra oss i sammanhang som kan kännas främmande för oss, för att vår världsbild ska bli rikare och mer nyanserad. Men också för att genom samtal och relationer kunna vara med och påverka människor som har en syn på livet och världen, som vi uppfattar som hotfull. Vi måste våga se klart. Se möjligheterna i oliktänkandet, men också se de risker som finns.

/Elisabet :)

Alla människors lika värde / Almedalen / Blogg / Mor och dotter blogg / debatt / hopp / människosyn / politik / valår