/ Allmänt / Skapa /

En tom palett

Helgens skapartema fortsatte också idag. Nu med yngsta dottern. Hon som inspirerar mig att måla. När jag fyllde år fick jag av barnen färger, kriter och diverse målarverktyg. Bland annat en helt ny palett. Jag har aldrig ägt någon sådan förut. Det går ju att använda en enkel pappkartong för att blanda färg.
 
Det är fascinerande att sitta med helt rena, nya verktyg framför sig. Samtidigt som det på ett sätt är enklare, med en redan kladdig yta. Det tomma, orörda ytan inger någon form av respekt som nästan blir till ett hinder.
 
Men nu har den tomma ytan börjat fyllas av färgspår. Det ännu tomma blocket med fina papper har börjat användas. Det känns bra! Bilder växer fram. Det är inte slutresultatet som är det viktiga, utan själva målandet i sig. Det är ett fint sätt att umgås på. Jag och dottern sitter där, på var sin sida av ordet, lyssnandes på musik och målar. Det finns inte utrymme för många ord. De hör inte hemma där, just då. Istället är det penslarna, spatlarna, färgerna och vattnet som får bre ut sig. Och jag ser fram emot att paletten kommer att fyllas på och bära spår av att vara brukad.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Skapande / bildskapande / färger / ordlöst språk