/ Allmänt / Vardagsprat /

Det går att flytta berg

If you don't like something change it.
If you can't change it - change your attitude.
Maya Angelou
 
Jag har haft förmånen att lära känna många kvinnor, som betytt mycket för både mig och andra. Kvinnor som på olika sätt varit med och påverkat sammanhangen som de har funnits i. Flera av dem har gjort det, trots att de utåt sett, inte alltid har haft de bästa förutsättningarna för att kunna lyckas. 
 
Jag tänker på alla gånger jag fått lyssna på deras livsberättelser, om resor, arbeten, studier, familjeliv, vardag och fest. Berättelserna om deras liv, som samtidigt är en del av vår gemensamma historia. Gemensam, eftersom de på olika sätt, har banat väg för oss andra. När jag frågat hur det har varit möjligt är svaret ofta att det handlar om livsinställning och attityd. Det kan innebära förmågan att se möjligheter där andra inte gör det, också när dörrar stängs. Det kan vara en envishet, som gör att de inte gett upp. Det kan vara förmågan att se det ljusa och positiva, som finns mitt i det tunga. Men också att verkligen våga tro att det de kämpat för är möjligt. Många berättar också om vikten av att få stöd och hjälp, när de har behövt det. Att få tillhöra ett sammanhang. De talar om systerskap. 
 
Därför blir jag så glad när jag möter samma kraft hos yngre generationer, samma vilja och längtan efter att få skapa något viktigt tillsammans. Jag tror ju att våra olikheter finns där för att vi ska komplettera varandra. Våra olika personligheter, kunskapsområden och erfarenheter. När vi arbetar och umgås tillsammans, när vi finns där för varandra, då skapas en kraft som kan förflytta berg.
 
/Elisabet :)
8 mars / Blogg / Maya Angelou citat / Mor och dotter blogg / kvinnodagen / systerskap