/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Systerskap & Religionsmöte

Den 8 mars, på kvinnodagen, delade Ung Vänster ut sitt Feministpris till Systerskap & Religionsmöte, med motiveringen:

Föreningen Systerskap & Religionsmöte visar att religiösa kvinnor är subjekt och att den feministiska kampen måste föras med och för oss alla oberoende av livsåskådning och klädsel. För Ung Vänster och kvinnorörelsen är den insikten avgörande. I tider när kvinnokroppen och religionen används som slagfält för reaktionära, kvinnofientliga och rasistiska krafter behövs trygga rum och höjda röster för rätten till sin tro och sin kropp.

Om pristagaren: Systerskap & Religionsmöte är en reaktion på avsaknaden av ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning. Forumet är således en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären som mot den antifeminism som råder i vissa religiösa kretsar.

************

Ni som följer mig och dottern här på bloggen vet att jag ofta återkommer till vikten av att samtala. Vikten av att låta våra berättelser och därmed våra liv få beröra varandra. Att skapa platser för goda samtal är något av det viktigaste vi kan göra. Systerskap & Religionsmöte är en sådan plats, som har skapats ur ett behov. Det startade som en samtalsgrupp i Lund/Malmö och spred sig vidare bland annat till Stockholm, där jag finns. För ett år sedan bildades en förening, vilket har gjort att initiativet blivit mer synligt, framförallt i södra Sverige. 

Att just Ung Vänster väljer att ge sitt feministpris till föreningen tycker jag är spännande. I panelsamtalet efter prisutdelningen sa ordförande Hanna Cederin bland annat att "vi måste alla göra upp med våra fördomar" och lyfte fram vikten av att olika feministiska rörelser arbetar tillsammans. I samtalet mellan henne och två av representanterna för pristagarna talades om vikten av att få prata i egen sak, men också om vikten av att lära känna och lära av varandra. Själv tänker jag att det är först när vi pratar med varandra, som vi också kan tala för varandra

Det ska bli spännande att se hur föreningen Systerskap & Religionsmöte utvecklas! Det finns utrymme för fler att vara med och för fler orter att skapa sina möteslatser. Du hittar oss på Facebook och på vår hemsida. Systerskap & Religionsmöte är ett feministiskt och mångreligiöst forum för dig som definierar dig som kvinna och troende, eller sökande.

/Elisabet :)

På bilden ovan syns Hanna Cederin, ordförande för Ung Vänster, tillsammans med pristagarna Aslihan Ekinci Kaba, vice ordförande, Clara Sjöberg, ordförande och Agneta Hansson, ledamot i Systerskap & Religionsmötes styrelse. Bilden är hämtad från Ung Vänsters hemsida

Blogg / Feminism / Feministpris / Mor och dotter blogg / Systerskap & Religionsmöte / Ung vänster / relationer / rum för samtal / systerskap