/ Allmänt / Vardagsprat /

Så frön

Vi gör det varje dag
- sår frön -
i andra människors liv.
 
Genom våra blickar,
gester, handlingar
och våra ord.
 
 De frön vi sår
slår rot
och växer till.
 
Därför bör vi vara
varsamma
med vad vi sår.
 
Varje gång vi möts
blir vi medskapare
i den andres liv.
 
Ingen är betydelselös.
Att göra skillnad
är lättare än vi tror.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / frön / så frön / sådd och skörd / tankar om livet