/ Allmänt / Vardagsprat /

Ett centrum

Dag Hammarsköld lär ska ha talat om behovet av "ett centrum inringat av tystnad", när han talade vid invigningen av Stillhetens rum i FN-huset 1957. Ett rum som han var en intitiativtagare till. "Här i denna byggnad, där så många arbetar och debatterar för fred, behövs ett rum som är avskilt för tystnad i yttre mening och stillhet i inre mening."
 
Jag tror att vi alla har behov av att hitta rum där vi kan få hjälp att hålla kontakt med vårt inre liv. Platser där vi kan hinna ikapp oss själva. Ibland springer vi så fort, vill så mycket och har så roligt, att vi inte märker hur vi tappar bort något viktigt på vägen. Vi riskerar att tappa bort oss själva om vi inte ger oss tid att låta alla intryck och känslor att landa. Tid då vi hinner tänka en tanke färdigt innan nästa tar vid.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Rum för stillhet / Tid att tänka / plats att landa / retreat