/ Allmänt / Vardagsprat /

Det som inte underhålls

Vi tycks glömma bort att det som inte underhålls rasar.
Det gäller murar, skolor, järnvägar och teaterlokaler.
Men också det som handlar om relationer, demokrati och värderingar.
 
Det är mycket som vi lätt tar för givet. Många saker som vi saknar först när de inte längre finns där. Och det är många saker som vi idag nog inte riktigt förstår hur mycket människor har fått kämpa för att det ska finnas. Jag tänker på sådant som vi i vårt svenska samhälle ser som en grund i vår tillvaro. Våra lagar om mänskliga rättigheter, allmän rösträtt, yttrandefrihet och trosfrihet. Jag tänker på sådant som hör till grundtryggheten, som allas rätt till skola och sjukvård.
 
Idag ser vi att mycket monteras ner. Här i Stockholm är det kris inom sjukvården. Samtidigt som personal går på knäna, ska det dras ner på tjänster och andra resurser under kommande räkenskapsår. I dag rapporteras om att gymnasieskolorna ska få färre resurser, vilket kommer att innebära fler elever i redan övefulla klassrum, där varken ventilationen eller lärarna hinner med.
 
Listan kan göras lång.
 
Men det som kanske skrämmer mig allra mest i allt detta är ändå hur människor är mot varandra. Hur det låter i debattforum och hur människor bemöter varandra i trappuppgångar och på bussar. Det skrämmer mig, när jag ser hur uppdelat vårt samhälle är. De enorma skillnader som råder bara mellan två tunnelbanestationer som ligger efter varandra på samma linje. Det som skrämmer mig är när det inte längre är självklart att alla människor är lika mycket värda. Och när jaget blir så mycket viktigare än viet. 
 
Därför spanar jag ständigt efter de vackra exempel som finns. Spanar efter och försöker förstärka och bejaka det goda jag möter, både i det lilla och det större perspektivet. Demokrati byggs underifrån. Mänskliga rättigheter underhålls genom att vi alla medvetandegör dem i vår vardag. Samma sak gäller med de värderingar vi vill ska råda. Allt hör ihop. 
 
/Elisabet :)
Alla människors lika värde / Blogg / Demokrati / Mor och dotter blogg / Samhällsdebatt / värderingar