/ Allmänt / Vardagsprat /

Sammanhang och tid att tänka

Berg, skogar, vattendrag, tunnlar. Vi far uppåt genom Sverige, detta avlånga land. Nu och då stannar tåget till vid en station för att släppa av och hämta upp nya passagerare. Strax därefter är det skogen som omsluter oss igen. Själv sitter jag och låter tankarna komma och gå som de vill. Jag tycker om att åka tåg. Finnas i förflyttningen och bara vara. Det är en bra plats för att tänka. Tänka på det som väntar och det som ligger bakom. Idag har jag ägnat en del av tiden åt att flytta in i det nya årets almanacka. Också det är en process av att se framåt, men samtidigt en reflektion över det som planerats inför det här året. Reflektioner kring det som blev och det som inte blev av.
 
Nästa vecka är det fortbildning och jag ska träffa kollegor från hela landet. Det är något jag ser fram emot lika mycket varje år. Det blir en hjälp att lyfta blicken från det egna sammanhanget och få ett större perspektiv. Få nya infallsvinklar och ny kunskap. Men också bara få umgås med människor som finns på samma arena som jag själv.
 
Ännu en gång påminns jag om  hur viktigt det är att få finnas i ett sammanhang och att ha en tillhörighet. Sanningen är ju att det inte räcker med ett sammanhang, vi behöver flera, för olika delar av livet. Varje plats är viktig på sitt sätt.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / relationer / sammanhang / tillhörighet