/ Allmänt / Vardagsprat /

Bilder som speglar livet

Jag samlar på bilder och berättelser som speglar livet och som hjälper mig att förstå och sätta ord på mina erfarenheter. Jag söker dem i böcker och andra texter. Jag lyssnar efter dem i andras reflektioner kring sina liv. Jag letar efter dem i fotografier och andra bilder och konstverk, som människor format. Somligt skriver jag ner i min lilla skrivbok, som jag alltid bär med mig. Andra samlar jag i hjärtat.
 
Andras bilder hjälper mig att förstå det som är min livsresa. Självklart finns där mycket som skiljer sig åt, men i botten finns de gemensamma frågorna och teman vi alla känner igen. Det som vi kallar för existentiella frågor och som handlar om meningen med livet och vad det innebär att vara människa. Om vår längtan efter att bli sedda, älskade och respekterade som dem vi är. Och vårt behov av att få finnas till för andra och skapa något som består. Relationer. Liv.
 
Jag samlar på berättelser och bilder för min egen skull, men också för att kunna ge dem vidare till andra. Något händer när vi delar dem med varandra. När vi låter våra längtor mötas.
 
/Elisabet :)
Bilder och berättelser / Blogg / Mor och dotter blogg / livskunskap / livstolkning / samtal