/ Allmänt / Vardagsprat /

Medhåll och mothåll

Tänk så värdefullt det är
att få finnas i sammanhang
där det finns både medhåll och mothåll
- allt i en ömsesidig respekt.
 
Det är så viktigt med platser där vi är trygga nog att dela med oss av våra tankar och frågor. Platser där någon väntar på mitt svar och den erfarenhet jag vill dela med mig av och där jag får ta del av andras. Det är lika viktigt för både unga och äldre människor. Platser där jag saknas när jag inte är där och där andra känner mitt namn och jag deras. Därför är det kanske något av det allra viktigaste vi kan göra - att vara med och skapa sådana platser. 
 
Vi behöver mycket medhåll i våra liv, men också mothåll. Det finns ett värde i att någon frågar vad jag menar när jag uttrycker en åsikt och som kanske inte håller med mig i det jag säger. Att någon ber mig förklara mer djupgående min ståndpunkt. Genom att förklara för någon annan blir det tydligare för mig själv. Ibland kanske jag också ser att det finns fler sätt att tänka, än mitt, och hur mycket våra olika bakgrunder spelar roll för vårt sätt att vara och agera.
 
Som vuxna har vi ett enormt ansvar gentemot yngre generationer, att skapa platser där det går att pröva sig fram, i både tankar och ansvarsuppgifter. Att skapa gemenskaper där det finns möjlighet att få formulera sina egna frågor och svar, och i det få mötas av respekt, men också kunskap och livserfarenhet. Platser där mothåll bygger på ett medhåll. 
 
/Elisabet :)
Blogg / Gemenskap / Mor och dotter blogg / generationsmöte / medhåll / mothåll / mötesplats