/ Allmänt / Vardagsprat /

Närhet och avstånd

Jag upphör aldrig
att förundras över dem 
- livets detaljer.
 
Jag tycker om att komma nära med kameran. Så nära att objektivet visar mig de där små detaljerna som ögat annars inte alltid ser. Allt det där som tillsammans bildar en helhet. Till konsten att leva hör förmågan att växla mellan de båda perspektiven och att inte fastna i det ena eller det andra. Fastnar vi detaljerna kommer vi inte alltid framåt, eftersom vi inte ser hur detaljerna hör ihop med varandra. Om vi bara stannar i det större perspektivet inser vi inte hur den enskilda kuggen mår och relaterar till alla de andra delarna. 
 
Nu och då mår vi bra av att byta perspektiv. Det gäller både i en organisation och på ett mer personligt plan. Att se saker från ett nytt håll hjälper oss också att inte ta saker för givet, hjälper oss att ha kvar fascinationen över det som finns omkring oss.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Perspektiv / detaljer och helhet / närhet och avstånd / tankar om livet