/ Allmänt / Vardagsprat /

Begränsningens möjlighet

Jag tror på vikten
av att inte lova mer
än vad vi kan hålla.
 
Löften är något vi bör vara varsamma med. När vi är tydliga med våra begränsningar, kan vi stå kvar utan att det kräver för mycket av oss. Då kan både kraften, lusten och glädjen spira. Begränsningar kan kännas som hinder, men de kan också vara möjliggörare. Ett avgränsat arbetsområde är överblickbart och skapar kreativitet, men det gränslösa kan dränera all kraft. När vi får koncentrera oss på en bit i taget kan gränserna så småningom flyttas ut. Ansvarsområden kan vidgas, liksom vyerna. Precis som barnet mår vi vuxna också bra av att erövra världen en bit i taget. När vi tar ett steg i taget inser vi så småningom att vi kommit riktigt långt. Kanske längre än vi någonsin trott att vi skulle kunna ta oss.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / att lova / begränsningar / ett steg i taget / löften