/ Allmänt / Vardagsprat /

Allt vi ser och läser tolkas

Att betrakta bilden är svårt - 
- mycket svårt. Utan förklarande texter
är det bara DU, betraktaren, som ger bilderna liv. 
Vad DU ser i bilderna beror på dig själv.
Det är DINA erfarenheter, DINA känslor,
DIN uppväxt, DINA minnen, som ska fungera
- se dig själv, tänk själv.
 
Jag kan inte hjälpa dig.
                                                                 Christer, fotograf
 
Texten ovan satt i anslutning till några fotografier som Christer (som jag inte alls känner) hade tagit. Jag fastnade för hans ord, för de är ju så sanna. När vi ser en bild, utan förklaringar, fyller vi bilden med innehåll utifrån våra egna erfarenheter. Samma sak gäller egentligen också när vi läser någon annans text. Också orden vi läser eller hör påverkas av det vi varit med om. De påverkas av våra värderingar och normer, av sammanhanget texten återfinns i och i vilket förhållande till avsändaren vi står i.
 
Jag har svårt att förstå den som menar att "det är bara att läsa som det står". När jag själv skriver texter vet jag att i det ögonblicket jag lämnar texten ifrån mig, så händer något med texten som jag inte kan styra över. Den som känner mig kanske hör min röst, när hen läser orden. Den som inte känner mig kanske missförstår en del av det jag skriver. En annan läsare ser något som jag själv inte har upptäckt förut. Det som för mig kanske var något av en transportsträcka blir för den andre en viktig pärla.
 
Allt det här kan vara både skrämmande och fascinerande. Jag tänker att det som sker är att en form av dialog uppstår. Som avsändare kan det ibland kännas svårt, när responsen uteblir. Men förhoppningsvis fortsätter samtalet någon annanstans, genom att en tanke eller två fångas upp och förs vidare.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / berättelser / tankar om att skriva / tolkningar
#1 / / Emma:

Ja, så är det ju, men det är så sällan man tänker på det. Bildskapandet blir nog intressantare om man håller det i minne. Då kanske man själv kan se fler tolkningsmöjligheter. Jag ska klura vidare på det!

Svar: Ja, ibland behlver vi hitta liknelser någon annanstans för att få fatt på, och förståelse för, det som sker och det vi håller på med. 😉
/Elisabet :)
Morochdotters