/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Brobyggande som ger energi

Visst är det spännande med kreativa samtal!? Samtal som sätter igång tanken och ger lust att skapa - oavsett om det handlar om att skapa något med sina händer eller sin tanke. Oavsett om det handlar om att skapa något litet eller tänka stort. Idag satt jag i ett sådant samtal, med en för mig helt ny bekantskap. Vi möttes för någon vecka sedan i ett jobbsammanhang och insåg att vi hade gemensamma nämnare. Vi kommer från olika perspektiv i våra professioner, men tänker båda kring samma teman, även om vi delvis använder oss av olika språk. 
 
Båda är vi intresserade av det som kallas för Existentiell hälsa. Ett begrepp som används alltmer och som utgår från en helhetssyn på människan. Ett begrepp som kopplar ihop vårt mående med erfarenheten av att känna meningsfullhet i sitt liv, tillhörighet och sammanhang. En förmåga att känna hopp också då livet inte är enkelt, känna tillit och nyfikenhet. Då vi talar om existentiell hälsa finns också ett andligt perspektiv med. En känsla av att vara del av något större än sig själv och en förmåga att hämta kraft i det, harmoni och en balans i livet. Det handlar om hur vi tänker och relaterar till de erfarenheter vi gör i livet, inte minst när livet bjuder på motstånd och skapar osäkerhet.
 
Precis som jag tror att människan är en mångfasetterad helhet, så tror jag att vi kan göra mer genom att närma oss ett kunskapsområde från olika håll. Jag tror på samarbeten över professioner och vikten av att lyssna på varandras erfarenheter. Att möta någon med samma tankegånger ger förstås en massa härlig energi. Inte minst då vi just möts från två olika håll, som brobyggare och nätverkare. Det ska bli spännande att se vad det kan leda till så småningom.
 
/Elisabet :)
Blogg / Existentiell folkhälsa / Mor och dotter blogg / brobyggande / existentiell hälsa / inspiration / samtal