/ Allmänt / Sagt, hört, och sett /

Detta är jag glad över

Ta dig tid att vara glad,
det är själens musik.
Isländskt ordspråk
 
Häromdagen skrev jag om tacksamhet, något som jag kopplar saman med glädje. Både tacksamhet och glädje handlar mycket om ett förhållningssätt  livet. Det handlar till en del om hur vi väljer att bemöta livet och vad vi väljer att söka efter. Patricia Tudor-Sandahl skriver i sin bok "Din egen väg" om glädjen som en livshållning:
 
Vi kan inte bestämma oss för när och hur vi ska fyllas av glädje.
Den kommer nog när vi är redo att ta emot den, ofta utan förvarning.
Vad vi kan och ska göra är at förbereda oss för att ta emot den
genom att öva oss i öppenhet och uppmärksamhet. 
 
När jag ser tillbaka på min dag idag känner jag glädje över de samtal jag har haft med människor. Glädje över att få förtroendet att vara lyssnare, glädje över den närvaro som fanns i rummet och glädje över att när vi skildes åt hade samtalet gjort skillnad. Jag blev glad över dotterns telefonsamtal, där hon ville dela sin glädje över något hon just varit med om. Glad för hennes skull och glad över hennes iver att dela med sig av det. Lika glad blev jag när jag kom hem och möttes av den yngsta dottern och gemenskapen vid spisen för att fixa kvällsmat. Och så är jag fantastiskt glad över att året nu vänder och att dagarna nu kommer att bli allt ljusare!
 
Att se tillbaka på sin dag och tänka igenom vad den inneburit är på många sätt en möjlighet att öva sig i både glädje och tacksamhet. Där kan också finnas saker vi gjort och varit med om som vi skulle velat var annorlunda. Att då få tänka igenom det och se vilka möjligheter som finns till förändring är också viktigt. Lika viktigt som att ibland se att vi faktiskt inte hade kunnat agera annorlunda än vi gjorde - utifrån de förutsättningar som gavs.
 
För min del ingår också att lägga min dag ifrån mig i en enkel bön, där jag också i tanken nämner de människor jag just nu bär med mig på ett särskilt sätt. Det gör att de berättelser jag hör som är tunga, inte tynger mig mer än de ska. Jag behöver inte bära allt själv.
 
Hur har din dag sett ut? Vad bär du med dig? Vad är du glad och tacksam för att vad behöver du lämna ifrån dig, som inte är din börda att bära?
 
/Elisabet :)
Blogg / Din egen väg / Isländskt ordspråk / Mor och dotter blogg / Patricia Tudor-Sandahl / bön / glädje / ordspråk / tacksamhet