/ Allmänt / Vardagsprat /

När ett frö bär frukt

Det är så fint att få vara med när ett frö som såtts, burits och vårdats får växa till och bära frukt. När det som en gång började med en tanke, går i mål. Jag har förmånen att leva nära kreativa människor, med olika inriktningar. Människor med förmåga att hantera ord, skapa musik och bilder. Det gör mig glad. Jag mår bra av att finnas i miljöer med många olika språk och uttryck. Mår bra av att bli berörd. Det berikar mig i mitt eget sökande efter bilder, ord och uttryck. Också när uttrycken inte är desamma som mina.
 
Jag tror att vi alla behöver få ta emot för att kunne ge. Att vi alla behöver bli berörda, för att i vår tur kunna beröra. Det är först när det vi gör har landat i oss själva som vi kan ge det vidare på ett sätt som skapar trygghet för den andre. 
 
Just nu berättar naturen för oss om alla de möjligheter som finns nedlagda i fröna. Den mogna frukten, blommorna som vissnar berättar om hur naturen bereder sig för att vila. Fröna behöver sin tid. Men redan nu bär de på det som de sedan ska bli. Men för att det ska ske, behöver fröna först få komma i god jord, slå rot, få sol och näring. På samma sätt behöver vi varsamt ta vara på de frön av tankar, idéer och visioner som människor bär på. Vi behöver skapa platser där det är möjligt att prova sig fram och där det finns tid för tanken att mogna.
 
Varje dag sår vi frön i andra människors liv.
Frön av glädje.
 
/Elisabet :)
Blogg / Mor och dotter blogg / Skapande / frön / processer / tid